استخدام جوشکار حرفه ای

1399-08-12

به جوشکار حرفه ای از ساعت 8 تا 17 با حقوق روزانه 200 هزار تومان نیازمندیم تماس بگیرید ممنون

تهران
اطلاعات تماس

*******09196

گزارش آگهی

گزارش آگهی