استخدام منشی در دفتر وکالت

1399-08-12

به منشی خانم خوش برخورد، موجه و آراسته، آشنا با کامپیوتر از ساعت 16 تا 20 در دفتر وکالت واقع در 17 شهریور نیازمندیم از ساعت 17 تا 20 تماس بگیرید ممنون

تبریز
اطلاعات تماس

*******09148

گزارش آگهی

گزارش آگهی