استخدام نگهبان

1399-03-20

استخدام نگهبان جهت نگهبانی از پروژه ساختمانی ساعت کاری از ( ۷ الی ۱۹ )

آبیک
اطلاعات تماس

*******09120

گزارش آگهی

گزارش آگهی