استخدام کارمند در دفتر بیمه

1399-08-09

به کارمند خانم مسلط بر صدور و فروش بیمه با مدرک لیسانس مدیریت، دارای ظاهر آراسته و خوش برخورد در دفتر بیمه نیازمندیم تماس بگیرید

بیرجند
اطلاعات تماس

*******09053

گزارش آگهی

گزارش آگهی