استخدام منشی در خوابگاه دانشجویی

1399-08-09

به منشی خانم با ظاهر آراسته و موجه در خوابگاه دانشجویی از ساعت 8 تا 17 در محدوده پردیس نیازمندیم تماس بگیرید ممنون

بوشهر
اطلاعات تماس

*******09173

گزارش آگهی

گزارش آگهی