استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر

1399-08-09

دعوت به همکاری از برنامه نویس مسلط بر بک اند، فرانت اند و nuxtjs جهت همکاری به صورت پروژه ای ارسال رزومه و نمونه کاری از طریق واتسپ با تشکر

تهران
اطلاعات تماس

*******09123

گزارش آگهی

گزارش آگهی