استخدام کارگر ساختمانی در شرکت معتبر

1399-08-08

استخدام رسمی تعدادی کارگر ساختمانی آشنا با کار ساختمانی در شرکت معتبر با حقوق پایه 3 میلیون و بیمه ساعت کار از 8 تا 18 تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09125

گزارش آگهی

گزارش آگهی