استخدام منشی در دفتر ازدواج

1399-08-08

به منشی آقا با ظاهر آراسته، خوش برخورد با روابط عمومی بالا نیازمندیم آدرس: پاسداران تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09122

گزارش آگهی

گزارش آگهی