استخدام کارگر ساده در کارگاه

1399-08-07

به کارگر ساده از ساعت 7 تا 17 با دستمزد روزانه در کارگاه بلوک زنی نیازمندیم . تماس بگیرید

بندر انزلی
اطلاعات تماس

*******09360

گزارش آگهی

گزارش آگهی