استخدام منشی در دفتر اداری

1399-08-07

به منشی خانم با روابط عمومی بالا در دفتر اداری از ساعت 9 تا 19 با حقوق 600 تومان نیازمندیم مهارت خاصی مورد نیاز نیست آدرس: میدان یادبود تماس بگیرید

بروجرد
اطلاعات تماس

*******09124

گزارش آگهی

گزارش آگهی