استخدام جوشکار در کارگاه تولیدی

1399-08-06

به تعدادی جوشکار حرفه ای و مجرب با حقوق پایه 2.200 در کارگاه تولیدی نیازمندیم تماس بگیرید

بابل
اطلاعات تماس

*******09010

گزارش آگهی

گزارش آگهی