استخدام کارمند در شرکت معتبر

1399-08-06

به تعدادی کارمند مسلط بر کامپیوتر و فضای مجاری به صورت غیرحضوری نیازمندیم حقوق 2 میلیون تومان ماهانه برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

بابل
اطلاعات تماس

*******09917

گزارش آگهی

گزارش آگهی