استخدام مهندس مکانیک باسابقه

1399-08-06

به مهندس مکانیک باسابقه نیازمندیم . به صورت تمام وقت . حقوق وزارت کار و بیمه . تماس بگیرید ممنون

ایلام
اطلاعات تماس

*******09186

گزارش آگهی

گزارش آگهی