استخدام کارگر ساختمانی حرفه ای

1399-08-05

به کارگر ساختمانی حرفه ای از ساعت 8 تا 17 با حقوق 2.800 نیازمندیم برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید ممنون

اهواز
اطلاعات تماس

*******09384

گزارش آگهی

گزارش آگهی