استخدام کارگر ساده در کارگاه زغال

1399-08-05

به کارگر ساده آقا زیر 30 سال، مسئولیت پذیر، کاری و منظم در کارگاه زغال نیازمندیم تماس بگیرید

اهواز
اطلاعات تماس

*******09386

گزارش آگهی

گزارش آگهی