استخدام کارمند در شرکت بازرگانی

1399-08-03

استخدام کارمندخانم خوش برخورد و خوشپوش و مسلط برکامپیوتر و زبان انگلیسی با مدرک تحصیلی مدیریت بازرگانی در شرکت بازرگانی واقع در ونک ساعت کار از 9 تا 17 با حقوق ثابت و بیمه ارسال رزومه به آدرس ایمیل درج شده

تهران
اطلاعات تماس

*******aminp

گزارش آگهی

گزارش آگهی