استخدام کارگر ساده در کارگاه تولیدی

1399-08-02

به تعدادی کارگر ساده دقیق و کاری با حقوق مصوب وزارت کار نیازمندیم. آدرس:شهریار. بیمه نداریم تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09127

گزارش آگهی

گزارش آگهی