استخدام جوشکار در کارگاه

1399-08-01

به جوشکار حرفه ای با دستمزد روزانه نیازمندیم . تماس بگیرید

ارومیه
اطلاعات تماس

*******09301

گزارش آگهی

گزارش آگهی