استخدام جوشکار در کارگاه تولیدی درب ضدسرقت

1399-07-30

به جوشکار مسئولیت پذیر، منظم و حرفه ای در کارگاه تولیدی درب ضدسرقت نیازمنیدم آدرس: شهرک صنعتی تماس بگیرید

اردبیل
اطلاعات تماس

*******09146

گزارش آگهی

گزارش آگهی