استخدام کارگر جوشکار حرفه ای برای ساختمان سازی

1399-07-29

به جوشکار حرفه ای سالم و مسئولیت پذیر نیازمندیم حقوق مناسب و مکفی. تماس بگیرید

اراک
اطلاعات تماس

*******09186

گزارش آگهی

گزارش آگهی