استخدام حسابدار در انتشاراتی

1399-07-29

به حسابدار خانم مسلط بر نرم افزار پیشگامان، مسئولیت پذیر و متعهد نیازمندیم ساعت کار: 9 تا 17 با حقوق وزارت کار و بیمه تماس بگیرید

آمل
اطلاعات تماس

*******09924

گزارش آگهی

گزارش آگهی