استخدام کارمند در شرکت معتبر

1399-07-29

استخدام تعدادی کارمند خانم فارغ التحصیل کارشناسی رشته های مدیریت یا صنایع در شرکت معتبر ساعت کار: 9 تا 17 با حقوق 2.200 و بیمه در ساعات کاری تماس بگیرید

آمل
اطلاعات تماس

*******09924

گزارش آگهی

گزارش آگهی