استخدام کارگر ساده برای دامداری

1399-07-28

به تعدادی کارگر ساده با حقوق وزارت کار نیاز داریم. به آدرس نوشته شده مراجعه فرمایید فوری

آبیک
اطلاعات تماس

*******آب

گزارش آگهی

گزارش آگهی