استخدام منشی در شرکت ریان کالا

1399-07-28

استخدام منشی خانم مسلط بر ورد و اکسل و آشنا با شبکه های اجتماعی با روابط عمومی بالا و ظاهر آراسته در شرکت ریان کالا در خ دبستان با حقوق 750 ماهانه ساعت کار از 9 تا 15 تماس بگیرید

آبادان
اطلاعات تماس

*******09225

گزارش آگهی

گزارش آگهی