استخدام منشی در شرکت خصوصی

1399-07-25

به منشی خانم زیر 40 سال، دارای مدرک حداقل دیپلم با روابط عمومی بالا در شرکت خصوصی با حقوق ماهانه 500 تومان از ساعت 8 تا 14 برای پاسخ به تلفن نیازمندیم. تماس بگیرید

رشت
اطلاعات تماس

*******09010

گزارش آگهی

گزارش آگهی