استخدام منشی در نمایشگاه خودرو

1399-07-23

به منشی خانم خوش برخورد با ظاهر آراسته در نمایشگاه خودرو جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09127

گزارش آگهی

گزارش آگهی