استخدام کارمند در شرکت پست خصوصی

1399-07-22

استخدام تعدادی کارمند جوان با روابط عمومی بالا در شرکت پست خصوصی با حقوق مصوب وزارت کار و بیمه آدرس: شادمان تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09116

گزارش آگهی

گزارش آگهی