استخدام اپراتور تلفن در هتل تهران درسا

1399-03-19

استخدام اپراتور تلفن آقا از ساعت 19 تا 7 صبح در هتل تهران درسا در محدوده خ انقلاب با حقوق مصوب وزارت کار تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09364

گزارش آگهی

گزارش آگهی