استخدام منشی برای نمایشگاه فرش

1399-07-19

به منشی خانم با ظاهری آراسته و موجه و خوش برخورد برای نمایشگاه فرش برای پاسخ به تلفن نیازمندیم . برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

همدان
اطلاعات تماس

*******09904

گزارش آگهی

گزارش آگهی