استخدام منشی برای آژانس

1399-07-18

به منشی خانم خوش برخورد ، متعهد و وقت شناس برای آژانس به صورت شیفتی 7 تا 14 و 14 تا 21 نیازمندیم آدرس: فلکه گاز حقوق : 800 تومان تماس بگیرید

شیراز
اطلاعات تماس

*******09174

گزارش آگهی

گزارش آگهی