استخدام منشی در شرکت تولیدی صنعتی

1399-07-17

استخدام منشی خانم مسلط بر کامپیوتر در شرکت تولیدی صنعتی در شهرک صنعتی حاجی آباد ساعت کار از 8 تا 20 با حقوق ثابت و بیمه و سرویس تماس بگیرید

اراک
اطلاعات تماس

*******09188

گزارش آگهی

گزارش آگهی