استخدام منشی برای فروشگاه

1399-07-16

به منشی خانم آراسته و موجه و آشنا با کامپیوتر برای فروشگاه در بازار کبود نیازمندیم. در صورت تمایل به همکاری با شماره زیر تماس بگیرید 09142419407

تبریز
اطلاعات تماس

*******09142

گزارش آگهی

گزارش آگهی