استخدام کمک حسابدار در شرکت معتبر

1399-07-14

به کمک حسابدار مسلط بر برنامه های هلو و اکسل در شرکت معتبر در بلوار فردوس با حقوق مصوب وزارت کار و بیمه نیازمندیم رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

تهران
اطلاعات تماس

*******09211

گزارش آگهی

گزارش آگهی