استخدام نظافتچی آقا

1399-02-24

استخدام نظافتچی آقا جهت کار در مجتمع در سپاهان در روزهای زوج و جمعه ها به صورت ساعتی ( 3 ساعت در روز )

اصفهان
اطلاعات تماس

*******09139

گزارش آگهی

گزارش آگهی