استخدام کمک حسابدار در کارخانه

1399-07-12

به کمک حسابدار با مدرک حداقل فوق دیپلم حسابداری نیازمندیم . داشتن سابقه کار در اولویت استخدامی است ارسال رزومه در واتسپ

تهران
اطلاعات تماس

*******09217

گزارش آگهی

گزارش آگهی