استخدام منشی در دفتر املاک

1399-03-18

استخدام منشی خوش پوش و خوش برخورد در دفتر املاک جهت پاسخ به تلفن و تنظیم فایل ها از ساعت 10 تا 20 با حقوق عالی تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09377

گزارش آگهی

گزارش آگهی