استخدام حسابدار در عمده فروشی پوشاک

1399-07-11

به حسابدار خانم یا آقا مسلط بر حسابداری و انبارداری در عمده فروشی پوشاک از ساعت 9 تا 14 نیازمندیم برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09122

گزارش آگهی

گزارش آگهی