استخدام منشی در دفتر عمده فروشی

1399-07-11

به منشی خانم با فن بیان قوی و با مدرک حداقل دیپلم حسابداری در دفتر عمده فروشی نیازمندیم محل دفتر: خانی آباد . تماس بگیرید ممنون

تهران
اطلاعات تماس

*******09126

گزارش آگهی

گزارش آگهی