استخدام جوشکار

1399-03-17

استخدام جوشکار مسلط به جوشکاری co2 به صورت روزمزد و کیلویی

کرمان
اطلاعات تماس

*******09103

گزارش آگهی

گزارش آگهی