استخدام منشی در کترینگ

1399-07-01

به منشی خانم آراسته و مرتب و خوشبرخورد برای کترینگ نیازمندیم آدرس: محدوده نیاوران حقوق 1.500 تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09198

گزارش آگهی

گزارش آگهی