استخدام جوشکار

1399-03-17

استخدام جوشکار مسلط به نصب ورق شیروانی جهت همکاری در گارگاه کانکس سازی

گرگان
اطلاعات تماس

*******09124

گزارش آگهی

گزارش آگهی