استخدام راننده با نیسان مسقف جهت همکاری در شرکت پخش مواد غذایی پردیس

1399-06-30

استخدام تعدادی راننده منظم همراه با نیسان مسقف جهت همکاری در شرکت پخش مواد غذایی پردیس با درآمد ثابت

شیراز
اطلاعات تماس

*******09171

گزارش آگهی

گزارش آگهی