استخدام راننده با نیسان

1399-06-30

استخدام یک نفر راننده منظم و جوان همراه با نیسان جهت همکاری در کارخانه تولید اکسیژن با درآمد ثابت

کرج
اطلاعات تماس

*******09903

گزارش آگهی

گزارش آگهی