استخدام منشی در آموزشگاه

1399-03-17

استخدام منشی خانم جوان، آراسته با روابط عمومی قوی در آموزشگاه معتبر در محدوده هفت حوض ساعت کار از 9 تا 19 با حقوق 2500 ماهانه و بیمه ارسال رزومه در واتساپ

تهران
اطلاعات تماس

*******09362

گزارش آگهی

گزارش آگهی