استخدام راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی سرویس ماهان

1399-06-28

استخدام تعدادی راننده منظم با خودرو جهت همکاری در تاکسی سرویس ماهان با زنگ خور خوب

کرج
اطلاعات تماس

*******09120

گزارش آگهی

گزارش آگهی