استخدام مهندس مکانیک جهت همکاری در شرکت

1399-06-28

استخدام یک نفر مهندس مکانیک با تجربه کاری مفید جهت همکاری در شرکت با درآمد ماهیانه ثابت

شیراز
اطلاعات تماس

*******09177

گزارش آگهی

گزارش آگهی