استخدام راننده با ماشین جهت همکاری در آژانس ابریشم

1399-06-27

استخدام تعدادی راننده منظم با ماشین جهت همکاری در آژانس ابریشم با زنگ خور بالا و درآمد مناسب

تهران
اطلاعات تماس

*******09361

گزارش آگهی

گزارش آگهی