استخدام مهندس الکترونیک

1399-06-27

استخدام مهندس الکترونیک با تجربه کاری مناسب و مسلط به avr & stm جهت همکاری با درآمد ثابت بصورت پروژه ای

مشهد
اطلاعات تماس

*******09152

گزارش آگهی

گزارش آگهی