استخدام مهندس مکانیک

1399-06-27

استخدام مهندس مکانیک با انگیزه و با تجربه کاری مفید جهت فعالیت در زمینه نگهداری تاسیسات برجهای مسکونی شرق و شمال شرق تهران با درآمد ثابت

تهران
اطلاعات تماس

*******09126

گزارش آگهی

گزارش آگهی