استخدام حسابدار در کارگاه تولیدی

1399-03-17

به حسابدار آقا آشنا با حسابداری صنعتی و انبارداری و برنامه هلو نیازمندیم ساعت کار 8 تا 13 و 14 تا 18

تهران
اطلاعات تماس

*******09120

گزارش آگهی

گزارش آگهی